Olvasószoba


LETÖLTÉSCultural Learning at the Eastern Border
Leírás:
Cultural learning is an umbrella term for the forms of activities that generate an increase in formal, non-formal or informal competences using the system of their institutions and resources. It can be a course, a theatre performance, or a regular community activity (e.g. embroidery, folk dance, sports, etc.) Cultural education is one of the key institutional and activity systems of cultural learning, where individual and community learning opportunities appear in planned, self-directed and spontaneous forms alike. This diversity is also presented in some of the studies of the volume through the cases from the four countries of the eastern border.
LETÖLTÉSCivil Dimenziók V. - Kulturális tanulás a keleti határon
Leírás:
A kulturális tanulás összefoglaló fogalma azon tevékenységformáknak, amelyek a kultúra intézmény- és eszközrendszere által formális, nonformális vagy informális kompetenciabővülést eredményeznek. Lehet ez egy tanfolyam, egy színházi előadás, vagy egy rendszeres közösségi tevékenység (pl. hímzés, néptánc, sport stb.). A közművelődés az egyik meghatározó intézmény- és tevékenységrendszere a kulturális tanulásnak, ahol egyéni és közösségi tanulási lehetőségek egyaránt megjelennek tervezett, önirányított és spontán formákban egyaránt. Ezt a sokszínűséget is bemutatjuk a kötet egyes tanulmányaiban a keleti határ négy országának esetein keresztül.LETÖLTÉSLEARNING IN ADULTHOOD - Cases of lifelong learning
Leírás:
One of the prominent goals of the project was to explore, study and systemise, with the help of cooperating partners, those methods, procedures and good practices that illustrate the role of adult education and adult learning in promoting social inclusion. We have taken into account the procedures and methods that can be utilised generally, irrespective of individual geographical regions. We have determined a relatively uniform set of criteria to gain an overview and discover the characteristics of successful programmes. The volume provides a concise description of the good practices explored.LETÖLTÉSTANULÁS FELNŐTTKORBAN - Az élethosszig tartó tanulás esetei a hazai és nemzetközi gyakorlatban
Leírás:
A projektünk egyik kiemelt célja volt, hogy a bevont partnerek közreműködésével olyan módszereket, eljárásokat és jó gyakorlatokat tárjunk fel, tanulmányozzunk és rendszerezzünk, amelyek a felnőttképzés, a felnőtt tanulás társadalmi felzárkózást elősegítő szerepét illusztrálják. Számba vettük azokat az eljárásokat, módszereket, amelyek általánosan, az egyes földrajzi területektől függetlenül használhatók. Kialakítottunk egy
viszonylag egységes szempontrendszert, amellyel igyekeztünk áttekinteni,
jellemezni a sikeresen működő programokat. Ez a kötet a feltárt jó gyakorlatokat foglalja össze.LETÖLTÉSCIVIL DIMENSIONS IV. - Best Practices in Cultural Learning
Leírás:
KultúrÁsz Public Benefit Association has been implementing a two-year international cultural project titled Universal Culture. During the implementation phase of the project - between 1 March 2018 and 29 February 2020 - involving our project partners from over the border, we undertook to explore, analyse and systematize methods, procedures and best practices in the field of culture that can help preserve national identity, develop local identity, build communities, promote voluntary work, transmit national traditions and keep young generations in the mother land.LETÖLTÉSCivil Dimenziók III. - Kulturális tanulás esetei határon innen és túl
Leírás:
A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület Egyetemes kultúra címmel két éves, kulturális témájú nemzetközi projektet valósít meg. A projekt megvalósítási időszakában - 2018. március 1. és 2020. február 29. között - vállaltuk a projektben együttműködő külföldi partnerek bevonásával a kulturális szakterületen olyan módszerek, eljárások és jó gyakorlatok feltárását, tanulmányozását és rendszerezését, amelyek hozzájárulnak a nemzettudat megtartásához, fejlesztik a helyi identitást, közösséget építenek, segítik az önkénteség elterjedését, a hagyományok átörökítését és a fiatalok szülőföldön tartását.LETÖLTÉSdr. Juhász Erika (szerk.): A román közművelődésért
Leírás:
A román közművelődésért avagy a Hajdú-Bihar megyei román nemzetiségiek által lakott települések szociológiai felmérése.LETÖLTÉSJuhász Erika - Pete Nikoletta (2013): Theoretical and historical background of the qualitative T-Gro
Leírás:
In: Viola Tamasova (ed.): Quality in the Context of Adult Education and Lifelong Education. Dubnica nad Váhom: Dubnica Technological Institute, 183-188. p., ISBN:978-80-89400-53-9LETÖLTÉSJuhász Erika: Felnőttek képzése és művelődése egykor és ma Magyarországon (2016)
Leírás:
A felnőttek tanulása és művelődése mondhatni egyidős az emberiséggel. Amióta az emberiség létezik, folyamatos fejlődésben van, és ehhez a folyamatos tanulás és művelődés elengedhetetlen feltétel. A kötet megjelenésének évében, 2016-ban pedig 60 éves a felnőttkori tanulással és művelődéssel foglalkozó szakemberek felsőfokú képzése Magyarországon.LETÖLTÉSInnovation und Erneuerung im Bereich der Erwachsenenbildung in MitteleuropaLETÖLTÉSThe Social Role of Adult Education in Central EuropeLETÖLTÉSBor és fesztivál tananyagLETÖLTÉSJuhász Erika (szerk): Közösségi művelődés – közösségi tanulás (2014)
Leírás:
A kötetet összetett tartalma okán egyaránt ajánljuk felsőoktatási szakembereknek, kutatóknak, egyetemi és főiskolai hallgatóknak éppúgy, mint a közösségi művelődés szakmát építő, gyakorló szakembereknek.LETÖLTÉSÉletvezetési tréninggyakorlatokLETÖLTÉSKultúrÁsz 10
Leírás:
A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület jubileumi kötete alapításának 10.évfordulója alkalmából.LETÖLTÉSJuhász Erika - Pete Nikoletta (szerk.) (2013): Civil Dimenziók 2. Tréningek a tehetséggondozásbanLETÖLTÉSErika Juhász (ed.): Education in Transition.LETÖLTÉSMárkus Edina: Oktatási és tudományos célú nonprofit szervezetek helyzete a 90-es évekbenLETÖLTÉSJuhász Erika: A felnőttképzés irányítási és intézményrendszereLETÖLTÉSJuhász Erika: Kulturális projektciklus menedzsment alapjaiLETÖLTÉSJuhász Erika (szerk): Projektmenedzsment a kultúrábanLETÖLTÉSJuhász Erika: A közösségfejlesztés történetének vázlataLETÖLTÉSJuhász Erika: Az animáció, mint művelődési és nevelési tevékenységLETÖLTÉSJuhász Erika: A multiplikátorok tevékenységeLETÖLTÉSJuhász Erika-Chrappan Magdolna (szerk.) (2012): Tanulás és művelődés
Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for letoltes/Osszesitett_absztraktgyujtemeny.pdf in /home/webusers/ka/letoltes.php on line 60

Warning: Division by zero in /home/webusers/ka/letoltes.php on line 47
LETÖLTÉSAbsztraktgyűjtemény
Leírás:
Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó Karácsony Sándor és Durkó Mátyás emlékéreLETÖLTÉSJuhász Erika: A hazai felnőttképzés történeteLETÖLTÉSPete Nikoletta: A tréningezés története és sajátosságaiLETÖLTÉSPete Nikoletta: A tréningek hatékonyságaLETÖLTÉSPete Nikoletta: A tréning vezetése és a trénerLETÖLTÉSJuhász Erika: Tréningek tervezése és szervezéseLETÖLTÉSJuhász Erika: A kiscsoportok lélektanának vázlataLETÖLTÉSA KultúrÁsz Egyesület bemutatkozó anyagaLETÖLTÉSJuhász Erika-Szabó Irma (szerk.) (2010): Nemzetnevelés-felnőttnevelés-közművelődés

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
info@kulturasz.hu
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000091/2014