ProjektekA közösségi bűnmegelőzés modellje

Társadalmi innovációk - Új módszerek kipróbálása (Pilot)

A közösségi bűnmegelőzés modellje projektet a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület konzorciumi partnerként valósítja meg a Váltó-sáv Alapítvánnyal együttműködve.

A projekt fő célja - a pályázati felhívással összhangban - a bevont partnerek közreműködésével a közösségi bűnmegelőzés eljárásnak kidolgozása, ezzel a bűnelkövetések és az áldozattá válás megelőzésének csökkentése. A közösségi bűnmegelőzés célja, hogy a bűnmegelőzés fogalma a közösségfejlesztés kontextusába helyeződik, ezzel az egyéni felelősség mellett a közösségi felelősségvállalás is megjelenik. A társadalom tagjai a biztonság mint érték fenntartása érdekében a közösség erejére támaszkodva az egyén számára erőforrást és védelmet, lehetőséget biztosítsanak - így a bűnmegelőzés közüggyé válik. A projekt keretében egyrészt ismeretek, információk átadására, másrészt szemléletváltásra, valamint új módszerek bevezetésére kerül sor. Összegezve a projekt szolgáltatásfejlesztési kísérletet kíván megvalósítani, ami a felmerülő problémákra és kihívásokra reagál és egyben egy új, innovatív kezdeményezést valósít meg. 

A projekt célcsoportja: a 14-30 éves ifjúsági korosztály, köztük hátrányos helyzetűek is, elsősorban az Észak-Alföldi, valamint a Dél-Alföldi régióban.

A projektben az alábbi fő tevékenységek valósulnak meg:

  • Innovatív szolgáltatás, új módszer, eljárás részletes kidolgozása (közösségszervezés, média- és drámapedagógia, gamification, coaching, képzés).
  • A kidolgozott innovatív szolgáltatás, új módszer, eljárás kísérleti megvalósítása és a visszacsatolások alapján a módszertan finomhangolása.
  • A projektre hatást gyakorló intézmények tájékoztatása/felkészítése a projekt elindulásakor, az együttműködés kereteinek kialakítása, eljárások kidolgozása, az eredmények elismerése, az esetlegesen felmerülő problémás helyzetek azonosítása, bejelentése, kezelése.
  • A szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket irányító team és szakmai megvalósító csoport létrehozása és működtetése: felkészítés, folyamatos műhelymunka.
  • Az innovációhoz kapcsolódó monitoring tevékenység megvalósítása, a hatásmérési folyamat ellenőrzése, és eredményeinek értékelése külső szakértő által.
  • Adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése, mérés lebonyolítása.
  • A szakmai megvalósítók részére képzések, tréningek, kompetencia fejlesztése, workshopok, esetmegbeszélések vagy szupervízió kidolgozása, megvalósítása.
  • Szakmai programok, szolgáltatások szervezése, megtartása a célcsoporttal.

A támogatás forrása: EFOP-5.2.1-17-2017-00003

A támogatási időszak: 2018.05.01. - 2022.04.30. (48 hónap)

Elnyert összeg: 59.999.071 FtSárospataki közösségekhez látogattunk
2018-11-15 - 11:11:16
Az eddigi évek gyakorlatát követve újra Sárospatakon jártunk. Az aktív nyugdíjas korosztály számára ismeretterjesztő előadást, a bort kedvelő fiataloknak pedig interaktív borkóstolót szerveztünk.
Részletek


\"Mi leszek ha nagy leszek...\"
2018-11-13 - 14:33:22
A hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnáziumban együtt dolgoztunk és gondolkodtunk fiatalokkal szakmákról, továbbtanulási szándékukról, pályaérdeklődésükről, jövőképükről.
Részletek


Tanulási Fesztivál 2018 - videó
2018-10-18 - 14:28:51
Az október elején tartott 5 napos Tanulási Fesztiválra ismét nagy létszámban látogattak el, hisz közel 1000 résztvevő vett részt változatos programjainkon.
Részletek
KultúrÁsz Közhasznú Egyesület - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
info@kulturasz.hu
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000091/2014