Képzéseink listájaKözművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.)

900 órás engedélyezett OKJ képzés (E-000091/2014/A001)

Képzés engedélyszáma: E-000091/2014/A001

Képzés OKJ azonosítója: 54 345 02

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő elsajátítsa mindazt az elméleti és gyakorlati tudást, mellyel képes lesz egy a helyi közösségi művelődést szervező, az adott település különböző csoportjainak igényeihez és értékrendjéhez illeszkedő tudás- és képességfejlesztő formák, folyamatok, helyi hagyományokat gazdagító szórakozási lehetőségek megteremtésére, működtetésére és segítésére.

A képzés főbb tartalmi elemei, moduljai:

10656-16 - Helyi társadalom- és kultúraismeret

10657-16 - Kulturális rendezvények szervezése

10658-16 - Kulturális szervezetek és intézmények működése, közművelődési tevékenysége

11498-12 - Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 - Foglalkoztatás II.

Bővebben a 217/2012. (VIII.9.) Kormányrendeletben (az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól) található a tartalmi elemek részletes lebontása.

Modulzáró vizsgák és tartalmuk:

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Azonosító szám

Követelménymodul megnevezése

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és tartalma

10656-16

Helyi társadalom- és kultúraismeret

gyakorlati

Egyénileg vagy 2-4 fős kiscsoportokban egy település közművelődési helyzetét, intézményi, vagy civil szervezeti koncepcióját készítik el megadott szempontok alapján, majd bemutatják kétfős gyakorlati vizsgabizottság előtt. A modulzáró időtartama átlagosan 15 perc/fő.

10657-16

Kulturális rendezvények szervezése

gyakorlati

Egyénileg vagy 2-4 fős kiscsoportokban egy valós, vagy fiktív rendezvény forgatókönyvét készítik el megadott szempontok alapján, majd bemutatják kétfős gyakorlati vizsgabizottság előtt. A modulzáró időtartama átlagosan 15 perc/fő.

10658-16

Kulturális szervezetek és intézmények működése, közművelődési tevékenysége

gyakorlati

Egyénileg vagy 2-4 fős kiscsoportokban vázlatos portfólió készítése egy település egyik közművelődési intézményének működéséről, jogi státuszáról, intézményi stratégiájáról, közművelődési tevékenységéről és a helyi közösségre tett hatásáról készítik el megadott szempontok alapján, majd bemutatják kétfős gyakorlati vizsgabizottság előtt. A modulzáró időtartama átlagosan 15 perc/fő.

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

írásbeli (online)

A képzésben résztvevők online írásbeli teszt írnak a szakmai követelménymodul tartalmából. A modulzáró időtartama átlagosan 45 perc.

11499-12

Foglalkoztatás II.

írásbeli (online)

A képzésben résztvevők online írásbeli teszt írnak a szakmai követelménymodul tartalmából. A modulzáró időtartama átlagosan 45 perc.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás (bizonyítvány) kiadásának a feltétele a komplex szakmai vizsga eredményes teljesítése (a szakmai és vizsgakövetelmény és a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 315/2013. (VIII. 28.) Korm. Rendelet előírásai szerint).

A komplex szakmai vizsga tartalma, Szakmai és vizsgakövetelmények

Gyakorlati vizsgatevékenység:

A) Esettanulmány bemutatása. Egy település közművelődési helyzetelemzéséről intézményi vagy civil szervezeti koncepciójáról a képzés során elkészített tíz oldalas esettanulmány szóbeli ismertetése és megvédése. A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 10656-16 Helyi társadalom- és kultúraismeret.

B) Intézményi portfólió bemutatása. A vizsgát megelőzően elkészített portfólió bemutatása a vizsgált település egyik közművelődési intézményének működéséről, jogi státuszáról, intézményi stratégiájáról, közművelődési tevékenységéről, a helyi közösségre tett hatásáról és az intézményi marketing fejlesztési lehetőségeiről. A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 10658-16 Kulturális szervezetek és intézmények működése, közművelődési tevékenysége.

Szóbeli vizsgatevékenység:

A) Forgatókönyv bemutatása és védése. A vizsgát megelőzően elkészített helyi rendezvény forgatókönyvének bemutatása és védése A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 10657-16 Kulturális rendezvények szervezése.

B) Kulturális rendezvények szervezése. Szóbeli vizsgatevékenység a 10657-16 Kulturális rendezvények szervezése modul tartalma alapján összeállított központi tételsor. A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 10657-16 Kulturális rendezvények szervezése.

A képzés óraszáma:

900 óra, amely 460 óra kontakt és 440 óra e-learning órából áll.

A képzés azok számára ajánlott, akik

  • a közművelődés területén szeretnének dolgozni
  • már jelenleg is közművelődési területen dolgoznak, de nincsen szakirányú végzettségük
  • érdeklődnek a közösségi művelődés szervezése, a helyi közösség igényeit szolgáló szabadidős és kulturális rendezvények szervezése iránt.

A jelentkezés minimum feltétele az érettségi bizonyítvánnyal igazolt középfokú végzettség megléte.

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) képzés főbb információi (2018. év)

2018. évben nem indítottunk képzési csoportot.

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) képzés főbb információi (2019. év)

2019. évben nem indítottunk képzési csoportot.

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) képzés főbb információi (2020. év)

Képzés időpontja: 2020.02.26. - 2020.10.15.
Képzés helyszíne: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 3.
Képzési csoport létszáma: 12 fő
Szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredménye: 5
Elégedettségmérés éves átlageredménye: 9,77
Képzési csoportból lemorzsolódók száma: 1 főKultúrÁsz Közhasznú Egyesület - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
info@kulturasz.hu
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000091/2014