ProjektekEgyetemes kultúra

Transznacionális együttműködések a KultúrÁsz Egyesületben

Az "Egyetemes kultúra" projektet a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület valósítja meg az alábbi együttműködő partnerek bevonásával:

 • Teleki Magyarház Társaság (Románia, Nagybánya)
 • Education of the Future (Ungvár, Ukrajna)
 • Pro Cultura Subcarpathica (Beregszász, Ukrajna)
 • Nagykapos és Vidéke Társulás (Nagykapos, Szlovákia)
 • Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (Kolozsvár, Románia)
 • Hargita Megyei Hagyományörzési Forrásközpont (Székelyudvarhely, Románia)
 • Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség (Pozsony, Szlovákia)

A projekt fő célja - a pályázati felhívással összhangban - a bevont partnerek közreműködésével a kulturális szakterületen olyan módszerek, eljárások és jó gyakorlatok feltárása, tanulmányozása és rendszerezése, amelyek hozzájárulnak a nemzettudat megtartásához, fejlesztik a helyi identitást, közösséget építenek, segítik az önkéntesség elterjedését, a hagyományok átörökítését és a fiatalok szülőföldön maradását. A projektidőszak alatt kiemelt feladat a Kárpát-medencei magyarság hagyományőrző, önkéntes alapon szerveződő kulturális gyakorlatának megismerése, jó gyakorlatok adaptációja a hazai viszonyok között, az együttműködő partnerek egymástól való kölcsönös tanulási elvének szem előtt tartásával.

A projekt célcsoportja: az együttműködő partnerek és azok hatókörében működő kulturális, ifjúsági és közösségfejlesztő szakemberek, önkéntesek, továbbá azok a fiatalok, akik a projekt közösségfejlesztési programjába bekapcsolódnak.

A projektben az alábbi fő tevékenységek valósulnak meg:

 • Nemzetközi hálózatépítés
 • Jó gyakorlatok gyűjtése, leírása, adaptációja, kisfilmek készítése
 • Kérdőíves kutatás, angol és magyar nyelvű publikációk a kutatás eredményéről
 • A projektben zajló kutatás főbb eredményeiről nemzetközi konferencia szervezése, illetve az eredmények disszeminációja más konferenciák keretében
 • Szakmai műhelymunkák, hazai tanulmányutak szervezése a KultúrÁsz és együttműködő partnerek, valamint további hazai szakemberek bevonásával
 • Az együttműködő országok szakemberei szakirodalmi gyűjteményt állítanak össze a fejlesztendő kulturális témakörben, amelyet a létrejövő projekt honlapon elérhetővé tesznek
 • Közösségfejlesztő érzékenyítő tréning 15-29 év közötti hazai fiatalok körében
 • "Művelődés hete - tanulás ünnepe" programsorozathoz kapcsolódóan kulturális tevékenység

A projekt hivatalos honlapja elérhető itt: 

www.egyetemeskultura.com

A támogatás forrása: EFOP-5.2.2-17-2017-00065

A támogatási időszak: 2017.11.01.-2019. 10. 30. (24 hó)

Elnyert összeg: 49.749.687 Ft

A támogatás mértéke: 100%KultúrÁsz Közhasznú Egyesület - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
info@kulturasz.hu
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000091/2014