ProjektekCsaládi biztonság

Family_logo_shield.pngProjekt célja: A bűnmegelőzési koncepcióban megfogalmazottak alapján kerültek meghatározásra azok a sarokpontok, melyekre nézve a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület speciális prevenciós programokat dolgozott ki. A projekt központjában a családok állnak, így gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek egyaránt szervez tevékenységeket, amely tevékenységek során különféle módszereket használunk: médiapedagógia módszerei, élménypedagógia módszerei, drámapedagógia.

A projekt egyik erősségének tartjuk, hogy a projektben a megjelennek a gyermekek és szüleik/nagyszüleik együttes részvételére számító programok (pl. Településbiztonsági és vagyonvédelmi verseny családoknak, Családi nap) és a célcsoport specifikus programok is (pl. Szülők iskolája, Internetbiztonsági tábor). A gyermekekkel és szülőkkel is gyakran kapcsolatba kerülő csoport a pedagógusok köre, akiknek a bűnmegelőzés témájához kapcsolódva 30 órás pedagógus továbbképzést tartunk. A projektben az előadóközpontú és résztvevőközpontú módszereket és foglalkozási formákat vegyesen alkalmazzuk. A projektben építünk a résztvevők saját tapasztalatainak, élményeinek feltárására és az általuk felvetett problémák megvitatásra.

A 12 hónapon keresztül zajló projekt elsődlegesen a családokra koncentrál, fokozatosan vezetve be azokat a programokat és módszereket, amelyek a célcsoportjaink kezdeményezőkészségét, saját tudásuk mozgósítását és cselekvéseik  aktivizálását segítik elő.

A projektben végzett tevékenységek

1. Településbiztonsági komponensen belül

  • Szülők, nagyszülők iskolája előadássorozat
  • Településbiztonsági tréning családoknak
  • Településbiztonsági és vagyonvédelmi verseny családoknak

2. Gyermek- és ifjúságvédelmi komponensen belül

  • Médiabiztonsági tábor
  • Internetbiztonsági tábor
  • Családi nap
  • IKT az egészségnevelésben c. képzés
  • Bűnmegelőzés a filmvásznon

Támogatás forrása: BM-17-0057

Támogatás összege: 9.119.952 Ft

Támogatási időszak: 2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. közöttKultúrÁsz Közhasznú Egyesület - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
info@kulturasz.hu
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000091/2014