ProjektekPartnerségben a Debreceni Önkormányzattal

Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolat további erősítésében, és új együttműködések kialakításában vesz részt a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület. A szervezet konzorciumi partnerként vesz részt a Debreceni Önkormányzattal által elnyert Államreform Operatív Program finanszírozású projekt keretében.

A Dialógus – Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Debrecenben című projekt illeszkedik Debrecen Város Civil Stratégiájához, és célja a civil szervezetekkel már meglévő partnerségek erősítése, és újak kialakítása. A civil szervezetek és önkormányzat közötti együttműködés erősítése mellett a vállalkozói szféra társadalmi felelősségvállalásának ösztönzése is fontos feladat. Az ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014 számú projektet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nyerte el, és konzorciumi partnerként a szakmai megvalósításra felkérte a KultúrÁsz Közhasznú Egyesületet, valamint a Mosolyvirág Nagycsaládosok Egyesületét. A KultúrÁsz Egyesület elsősorban a kulturális területen működő civil szervezetekkel működik együtt.

A projekt során három fő tevékenység köré csoportosulnak a feladatok:
1. Kutatás készítése. Helyzetelemzés készül a Debrecenben és a Hajdú-Bihar megyében működő civil szervezetekről. Ennek célja, hogy átfogó stratégiai és cselekvési terv készüljön arra, hogyan tudja az önkormányzat rendszeresebbé és folyamatosabbá tenni az együttműködést a helyi civil szervezetekkel. Ez azért fontos, hogy tovább erősödhessen az önkormányzat tevékenységeinek társadalmasítása a civil szervezetek révén. 
2. Közös programok szervezése a Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében működő civil szervezetek tagjainak. Ezek között lehetőség lesz a kutatásokhoz kapcsolódó műhelymunkákra, illetve a szervezetek közötti partnerkapcsolatok kiépítésére. A KultúrÁsz Egyesület a programok során elsősorban a civil szervezetek működtetésében és menedzselésében (pl. közhasznúsági jelentések elkészítése, lehetséges források ismertetése) nyújt segítséget.  
3. Szakmai továbbképzések szervezése a konzorciumi partnerek tagjai számára. Elsősorban a kutatási és együttműködési tevékenységekhez kapcsolódva vesznek részt a konzorciumi tagok. A KultúrÁsz Egyesület a non-profit menedzsment témakörében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedig köztisztviselőknek tart képzéseket, főként stratégiai menedzsment és e-közigazgatás témában.

Az ÁROP projekt 2013. november 1-től 2014. október 31-ig tart. A megvalósító szervezetek összesen csaknem 20 millió forintot nyertek el a megvalósításra. Céljuk, hogy a projekt során olyan folyamatokat indítsanak el, és olyan tevékenységek és együttműködések valósuljanak meg, amelyek a későbbiekben is  hosszútávon folytatódnak. KultúrÁsz Közhasznú Egyesület - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
info@kulturasz.hu
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000091/2014