ProjektekKulturális örökségmenedzsment

Akkreditált szakmai képzés szervezése és lebonyolítása a kulturális örökségvédelem témájában

A projekt célja: A projekt során megvalósításra kerülő Kulturális örökségmenedzsment akkreditált képzéssel a vidéki térségek, települések szakembereinek képzése valósul meg. A képzés keretében olyan szakemberek képzése a cél, akik ismerik a kulturális örökség fogalmait, kezelésének jogi hátterét és pénzügyi vonatkozásait, védelmének technikáit, hazai és nemzetközi gyakorlatát, valamint hazai intézményrendszerét. A megszerzett ismereteik birtokában képesek a kulturális örökség védelmére, megőrzésére, menedzselésére és megmutatására, ezáltal is hatékonyan hozzájárulva a vidék fejlesztéséhez.

A projekt tevékenységei:
A Kulturális örökségmenedzsment akkrediált képzés lebonyolítása 20 fő szakember bevonásával. A képzés célcsoportja az Észak-Alföldi régió kistelepüléseinek fejlesztésében aktívan résztvevők köre azok a helyi szakemberek, akik önkormányzatok, oktatási- és közművelődési intézmények, valamint civil szervezetek munkatársai.

A támogatás forrása: 2510/2012/NAKVI

A támogatás időszaka: 2012. szeptember 01 - november 30.KultúrÁsz Közhasznú Egyesület - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
info@kulturasz.hu
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000091/2014