ProjektekCivil szféra humánerőforrás kapacitásának szerepe a vidékfejlesztésben

Kutatási projekt az Észak-Alföldi régió civil szervezeteinek humánerőforrás megismerésére

A projekt célja: A projektötlet célja, hogy az Észak-Alföldi régióban működő civil szervezetek emberi erőforrás gazdálkodását felmérje, és ennek eredményeképpen mintákat mutassunk be a hatékony civil emberi erőforrás menedzsment működtetésére, amely a vidék fejlődését, felzárkózását segítheti elő. Kutatásunkban abból indulunk ki, hogy a vidék társadalmi, gazdasági és kulturális felemelkedésének meghatározó kulcsszereplői a civil szervezetek és az azokat működtetők. Ez különösen igaz a kistelepülésekre, ahol az önkormányzatok és a vállalkozói szektor már nem tudja felvállalni a kulturális, szociális funkció ellátását.

A projekt tevékenységei:
Kutatási terv készítése
Műhelymunka lebonyolítása a kutatásban résztvevők számára
Statisztikai elemzés készítése
Empirikus kutatás keretében 30 db interjú készítése és elemzése az Észak-Alföldi régióban működő civil szervezetek vezetőivel
A kutatás eredményeinek publikálása
A kutatás eredményeit bemutató szakmai konferencia szervezése

A támogatás forrása: 2513/2012/NAKVI

A támogatási időszak: 2012. szeptember 01 – november 30.KultúrÁsz Közhasznú Egyesület - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
info@kulturasz.hu
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000091/2014